W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

bóbr Castor fiber (Linnaeus, 1758)

Pokarm

Bobry są roślinożercami. Żywią się prawie wszystkimi gatunkami roślin przybrzeżnych i wodnych występujących w danym środowisku. W diecie bobra znalazło się ponad 200 gatunków roślin zielnych i 100 drzewiastych, jednak skład pokarmu danej rodziny zależny jest od lokalnych warunków siedliskowych i dostępności pożywienia, bowiem żerują zazwyczaj w wąskiej 10-20 metrowej strefie przybrzeżnej.

Pokarm bobrów zmienia się sezonowo. W okresie od późnej wiosny do wczesnej jesieni podstawę jego pokarmu stanowi wodna i bagienna roślinność zielna, liście, pąki i świeże gałązki drzew liściastych. Od późnej jesieni do wczesnej wiosny podstawę pokarmu stanowią natomiast gałązki, łyko i kora drzew i krzewów liściastych. Preferowane są gatunki drzew o miękkiej korze takie jak topole Populus sp. (głównie topola osika Populus tremula), wierzby Salix sp., brzozy Betula sp. czy leszczyna Coryllus avellana i inne gatunki liściaste. Zdecydowanie rzadziej w jadłospisie bobrów znajdziemy olszę czarną Alnus glutinosa i szarą Alnus incana. Niechętnie żerują też na gatunkach drzew iglastych takich jak sosna Pinus silvestris czy świerki Picea excelsa, i stanowią raczej formę urozmaicenia diety. W rejonach górskich wyraźnie wzrasta udział buków Fagus silvatica, jesionów Fraxinus excelsior, jaworów Acer pseudoplatanus, czy nawet drzew o wyjątkowo twardym drewnie jak dęby Quercus sp. i graby Carpinus betulus.

Badania nad wybiórczością pokarmową bobrów wykazały potrzebę urozmaicania i różnicowania jadłospisu przez te gryzonie w celu ograniczenia nagromadzenia wytwarzanych metabolitów wtórnych i umożliwienia detoksykacji tymi metabolitami. Ponadto urozmaicona dieta pozwala uniknąć niedoborów wynikających w przypadku odżywiania się pokarmem o niskiej wartości odżywczej.


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób