W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do społeczeństwa całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem 9 województw, gdzie omawiane gatunki występują w znacznych ilościach tj.: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie. Istotną grupę odbiorców stanowić będą dzieci i młodzież, dla których przygotowany został specjalny pakiet edukacyjny, a także warsztaty prowadzone w przedszkolach i szkołach. Kolejną ważną grupą odbiorców stanowią osoby postrzegające wydrę, bobra oraz wilka jako gatunki wyrządzające szkody i straty finansowe. Beneficjentami projektu są także organizacje i jednostki administracyjne, których zadaniem jest rozwiązywanie tego typu konfliktów (np. ocena i wypłacanie odszkodowań etc.).


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób