W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

O Fundacji

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Foundation for the Support of Ecological Initiatives

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych to jedna z najbardziej doświadczonych i prężnych organizacji ekologicznych w Polsce (zał. w 1989 r., od 2004 r. posiada status OPP). Wspiera ekologiczną przedsiębiorczość, prowadzi szkolenia, staże, działalność edukacyjną i oświatową.

Projekty realizowane przez FWIE ukierunkowane są na pogłębianie świadomości ekologicznej oraz prawnej społeczeństwa, upowszechnianie dostępu do informacji o środowisku oraz służą ochronie bioróżnorodności. Działalność Fundacji jest bardzo różnorodna i obejmuje działania prawne, edukacyjne i szkoleniowe, wydawnicze, informacyjne i wiele innych. Nasze działania obejmują głównie dzieci i młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorców oraz lokalne społeczności.2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób