W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

Warsztaty dla nauczycieli

W lutym 2011 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przeprowadziła w woj. dolnośląskim i opolskim warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z zakresu Wilka, Bobra i Wilka. Celem niniejszych warsztatów jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna nt. biologii, ekologii tych ssaków oraz ukazanie ich roli w ekosystemie. Warsztaty omawiają wykorzystanie pakietu edukacyjnego do pracy w przedszkolu, w szkole podstawowej oraz w gimnazjum. Nauczyciele mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat biologii i ekologii tych zwierząt. Dodatkowo podczas warsztatów nauczyciele otrzymują bezpłatnie pakiety edukacyjne. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje również dyplom.

W trakcie trwania warsztatów udało się wyeliminować część uprzedzeń nauczycieli i przekonać co do wagi ich edukacji przyrodniczej na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym - mówi trener prowadzący warsztaty dla nauczycieli.

Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjum miały na celu przygotowanie nauczycieli do sprawnego i efektywnego koordynowania pracy uczniów w projekcie oraz do współpracowania z organizatorami.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób