W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

Strona główna

Projekt "W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku" ma za zadanie szeroko pojętą edukację ekologiczną odnośnie trzech gatunków rodzimych ssaków - wydry, bobra i wilka. Gatunki te w świadomości przynajmniej części społeczeństwa są nadal postrzegane jako "szkodniki". Wizerunek ten w znacznej mierze kształtowany jest na podstawie docierających do społeczeństwach informacjach o szkodach, jakie powoduje działalność bobrów, czy drapieżnictwo wilka bądź wydry. Nie dostrzega się natomiast istotnej roli, jaką spełniają te gatunki w środowisku.

czytaj więcej...


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób