W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

Publikacje o wydrze, bobrze i wilku

Odbiorcami publikacji będą przede wszystkim osoby postrzegające wydrę, bobra i wilka jako gatunki wyrządzające szkody i straty finansowe, jak i organizacje i jednostki administracyjne, których zadaniem jest rozwiązywanie konfliktów związanych z występowaniem tych gatunków w sąsiedztwie człowieka (np. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Konserwatorzy Przyrody, Ministerstwo Środowiska). Rolą publikacji będzie przybliżenie biologii i ekologii danego gatunku, ale przede wszystkim ich roli w ekosystemie. Będzie to także promowanie nieinwazyjnych form minimalizacji szkód wyrządzanych przez te zwierzęta. Publikacje będą rozdawane w ww. jednostkach, a także na warsztatach prowadzonych przez trenerów z Fundacji.tytuł: Bóbr - budowniczy i inżynier
autor: Andrzej Czech
- Pobierz

Opis:
Jednym z głównych celów publikacji jest powszechnienie informacji o bobrze, jego biologii i proponowanych sposobach zmniejszania konfliktów. Zawiera również problemy ochrony bobrów i wskazówki udostępniania stanowisk bobra dla celów rekreacyjnych i edukacji ekologicznej. Będzie ona pomocna dla przyrodników, leśników, przedstawicieli samorządów i członków organizacji ekologicznych.

tytuł: Wydra - ambasador czystych wód
autor: Jerzy Romanowski, Tomasz Zając, Lidia Orłowska
- Pobierz

Opis:
Celem pierwszej monograficznej książki o wydrze w języku polskim jest przybliżenie Czytelnikowi wiadomości o biologii i ekologii gatunku, jego roli w naturalnych ekosystemach, a także o istocie konfliktu z gospodarką stawową i poszukiwanych drogach rozwiązania problemu. Autorzy przedstawiają także założenia metod prowadzenia badań nad rozmieszczeniem i monitoringiem wydry, aby ułatwić młodym przyrodnikom i badaczom prowadzenie na profesjonalnym poziomie dalszych badań nad tym gatunkiem w Polsce.

tytuł: Wilk
autor: Izabela Wierzbowska
- Pobierz

Opis:
Książka opisuje podstawowe zagadnienia z biologii wilka, jego rozmieszczenie na świecie z obecnym statusem ochrony i stanem populacji. Podjęto próbę podsumowania najbardziej aktualnych danych z zakresu funkcjonowania tego drapieżnika w naturalnych i zurbanizowanych środowiskach wraz z opisem szkód i sposobów ochrony inwentarza przed wilkami.


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób