W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Ważnym elementem projektu "W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku?" są bezpłatne warsztaty edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Warsztaty dla dzieci realizowane są na terenie całej Polski. Zajęcia warsztatowe mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci oraz przybliżenie młodemu pokoleniu biologii, ekologii tych ssaków oraz ukazanie ich roli w ekosystemie. Bogaty program edukacji ekologicznej dostosowany jest do wieku i wiedzy dzieci, gdyż realizowany jest przez doświadczonych trenerów z Fundacji. Warsztaty prowadzone są przy wykorzystaniu metod aktywizujących grupę, skłaniają dzieci do twórczego myślenia i co najważniejsze budują ich świadomość ekologiczną. Dzieci w łatwy i przyjemny sposób zostają wprowadzone w bogaty świat przyrody. Każda placówka, w której przeprowadzone zostały zajęcia, otrzymuje bezpłatny pakiet edukacyjny. Pakiet zawiera m.in.: scenariusze zajęć i prezentacje multimedialne o każdym z gatunków, a także gry i zabawy edukacyjne (domino, gra planszowa, puzzle). Poprzez gry i zabawy dzieci mogą lepiej poznać omawiane gatunki i zrozumieć ich znaczenie w środowisku przyrodniczym.

- Z wielką przyjemnością prowadziłam warsztaty dla dzieci i młodzieży z pakietu edukacyjnego "W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku". Jedno z ćwiczeń które przeprowadzałam z młodzieżą nosi nazwę "Wilcza debata". To ćwiczenie pokazuje młodzieży jak wielką rolę w ochronie zagrożonych gatunków odgrywa współpraca z lokalnymi społecznościami, i jak ważna jest możliwość dyskusji nad potrzebami rozmaitych grup, jeśli chce się osiągnąć kompromis umożliwiający współistnienie naszego gatunku z innymi na planecie która dzielimy. W młodszych klasach dzieci słuchały krótkich bajek o poszczególnych gatunkach, bawiły się w wilcza watahę, rysowały wilka, a w przedszkolach maluchy uczestniczyły w zabawach ruchowych- polowały na ryby jako wydra, budowały tamy bobrowe i kolorowały obrazki tych zwierząt. Jeśli w trakcie warsztatów udało mi się zaszczepić w dzieciach i młodzieży odrobinę zafascynowania tymi gatunkami zwierząt i jeśli to skłoni je do poszukiwań na własną rękę informacji na ich temat, to będę miała z tych warsztatów ogromną satysfakcję." - mówi trenerka prowadząca warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Pakiet przygotowany został jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć lekcyjnych w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób