W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

Filmy edukacyjne o wydrze, bobrze i wilku

Filmy skierowane są do szerokiego grona odbiorcy. Mają w sposób dostępny opisywać ww. gatunki, pokazać ich współistnienie w środowisku. Szczególnie chcemy aby trafiły do osób negatywnie postrzegających wydrę, bobra i wilka jako gatunki wyrządzające szkody i straty finansowe. Rolą filmów będzie przybliżenie biologii i ekologii danego gatunku, ale przede wszystkim ich roli w ekosystemie. Będzie to także promowanie nieinwazyjnych form minimalizacji szkód wyrządzanych przez te zwierzęta. Filmy będą również wysyłane jako materiał dydaktyczny do przedszkoli i szkół na terenach, których występują te gatunki.
a) "Nie taki wilk straszny jak go malują" ? czyli o wilczych zwyczajach i mądremu zapobieganiu szkodom przez nie wyrządzanym (ok. 75 minut).
b) "By bóbr był syty i grobla cała" (ok. 50 minut).
c) "Wydra" (ok. 50 minut).
d) Wydanie wersji o wszystkich gatunkach (telewizyjnej filmu) "W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku" (ok. 50 minut)


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób