W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

Pakiet edukacyjny

Pakiet przygotowany został jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych. Odbiorcami pakietu są głównie nauczyciele każdego poziomu nauczania jak i pracownicy edukacyjni (np. parków narodowych i krajobrazowych), wychowawcy świetlic, wychowawcy placówek socjoterapeutycznych, przyrodnicze organizacje pozarządowe, leśnicy, placówki i osoby związane (bezpośrednio lub pośrednio) z sytuacjami konfliktowymi, jakie może powodować obecność wydry, bobra czy wilka (właściciele stawów, hodowcy zwierząt itp.).

W skład pakietu edukacyjnego wchodzą m.in.:

Edukacyjna prezentacja multimedialna (zobacz on-line)
Prezentacja podzielona jest na 3 części, z których każda poświęcona jest innemu gatunkowi. Każda z nich ma za zadanie zaprezentowanie szeregu informacji o bobrze, wydrze i wilku, przy zachowaniu jednolitej konwencji graficznej. Prezentacja stanowi gotowym materiał do prowadzenia zajęć zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych.

Scenariusze zajęć i tablice edukacyjne:

  • scenariusze zajęć (łącznie 18 scenariuszy o każdym z gatunków: 6 scenariuszy dla wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego, 6 scenariuszy dla uczniów klas IV-VI, 6 scenariuszy dla gimnazjalistów). W treści scenariuszy prowadzący odnajdzie między innymi: cele zajęć, informację o potrzebnych materiałach do przeprowadzenia zajęć, opis kolejnych czynności wykonywanych w czasie zajęć, słowniczek, bibliografię.
  • 15 kolorowych dwustronnych plansz (karton). Na planszach znajdą się np. ilustracje, zdjęcia, które będą pomagały w zobrazowaniu tematów poszczególnych tematów.

Gry edukacyjne

GRA DOMINO - "Znane i nie znane fakty z życia wydry, bobra i wilka"
Konstrukcja gry to obrazki, które dzieci dopasowują do siebie, pod obrazkami znajdują się ich krótkie opisy/wyjaśnienia w formie przerwanego zdania. Układając domino (około 150 kart) dzieci dowiadują się kolejno o cechach charakterystycznych dla gatunków, po których można je rozpoznać i które pozwalają im przetrwać. Następnie domino opowiada o ich diecie, sposobie zachowania itp.

Kolejnym poruszanym w grze tematem są zagrożenia, jakie te gatunki napotykają na co dzień. Dalej dzieci zapoznawane są z możliwościami ich ochrony. Gra uczy kojarzenia faktów, zachęca do poszukiwania wiedzy we własnym zakresie i wysuwania własnych wniosków.

GRA STRATEGICZNA - "Wataha wilków"
Gra "Wataha wilków" jest planszową grą symulacyjną, mającą za zadanie uzmysłowienie uczestnikom zasad życia i funkcjonowania tych drapieżników. Celem gry jest zbudowanie jak najliczniejszej watahy o jak najlepszej kondycji i wyeliminowanie przeciwników.

Puzzle - trzy rodzaje puzzli


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób