W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

bóbr Castor fiber (Linnaeus, 1758)

Zagrożenia

Obecnie można wydzielić 5 podstawowych czynników zagrażających populacji bobra zarówno w Polsce jak i całego areału jego występowania.

  1. Izolacja populacji przez bariery migracyjne, takie jak drogi i tamy, utrudniająca kojarzenie się osobników niespokrewnionych.
  2. Kłusownictwo i wandalizm, rozkopywanie nor, niszczenie tam i żeremi.
  3. Regulacja rzek i umocnienia brzegów kamieniami i betonem co zmniejsza bazę żerową oraz dostępność miejsc do kopania nor.
  4. Zmniejszanie bazy żerowej poprzez wycinanie drzew i krzewów wzdłuż cieków oraz wypas zwierząt gospodarskich.
  5. Zagospodarowanie turystyczne, brzegów jezior, rzek, stawów.

W przypadku gdy bobry osiedlają się w sąsiedztwie ludzkich osiedli dodatkowe zagrożenie stwarzają wałęsające się psy mogące zabijać młode czy nawet dorosłe bobry. Odnotowywane pojedyncze przypadki zagryzień przez psy nie pozwalają jednak określić skali tego problemu, brak bowiem rzetelnych danych na temat śmiertelności bobrów w wyniku ataku psów.


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób