W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

bóbr Castor fiber (Linnaeus, 1758)

Przyczyny konfliktów

Działalność bobrów związana głównie ze zmianami stosunków wodnych w miejscu ich osiedlenia i podtapianiem terenu jest jedną z głównych przyczyn występowania konfliktów pomiędzy tym gatunkiem a ludźmi.
Zdecydowana większość tego typu przypadków wiąże się z terenami leżącymi w bezpośrednim sąsiedztwie wody. Lokalizacja tego typu miejsc jest w miarę stała, tzn. określone działania bobrów wynikają w znacznym stopniu z charakteru miejsca ich osiedlenia. Stąd też w wielu sytuacjach możliwe jest przewidzenie potencjalnych miejsc gdzie mogą wystąpić sytuacje konfliktowe.

Wraz ze znacznym wzrostem liczebności krajowej populacji bobrów gwałtownie zaczęła wzrastać liczba zgłaszanych problemów związanych z tym gatunkiem i jednocześnie szkód jakie powodowała jego działalność. Najczęściej są to podtopienia pól i upraw leśnych, rozkopane groble stawów, wałów przeciwpowodziowych czy nasypów kolejowych.

Warto zaznaczyć, że większość szkód pojawia się w początkowym okresie osiedlania się bobrzej rodziny. Wraz ze stabilizacją populacji zakres szkód drastycznie się zmniejsza.

Najczęściej spotykane, choć zwykle o niewielkiej skali, konflikty powstają na styku działalności bobrów i gospodarki rolnej. Najpowszechniejsze jest podtapianie gruntów w wyniku budowy tam, blokowanie przepustów i niszczenie grobli, rzadziej niszczenie drzew owocowych czy ozdobnych oraz wybieranie plonów. W zakresie gospodarki leśnej najczęściej zgłaszaną szkodą jest podtapianie gruntów leśnych w wyniku budowy tam, blokowania przepustów, niszczenia grobli, kopania kanałów itd. W konsekwencji zdarza się obumieranie lasów i ich zagrożenie atakiem szkodliwych owadów. W bezpośrednim sąsiedztwie cieków zagrożeniem jest ścinanie drzew.


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób