W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

bóbr Castor fiber (Linnaeus, 1758)

Metody rozwiązywania konfliktów


Ochrona cennych drzew

Najtańszym rodzajem zabezpieczeń jest ciężka siatka leśna stosowana do ochrony upraw przed zwierzyną płową. Alternatywnym rozwiązaniem może być smarowanie dolnej części pnia nietoksyczną farbą lub klejem zmieszanym z grubym piaskiem, co znacznie utrudnia jego zgryzanie. Wraz z przyrostem drzewa na grubość, czynność ta powinna być powtarzana.

Ochrona upraw leśnych

Cenne uprawy leśne, sady i uprawy rolne zlokalizowane w pobliżu cieków można grodzić leśną siatką metalową lub zwykłą ogrodzeniową. Oczka siatki w dolnej części nie powinny przekraczać 10 cm. Alternatywną metodą zabezpieczenia jest zastosowanie "pastucha elektrycznego" rozpiętego odpowiednio 15 i 30 cm nad ziemią.

Ochrona wałów przeciwpowodziowych

Wały przeciwpowodziowe mogą być chronione przed przekopywaniem poprzez wykładanie na ich powierzchni siatek metalowych lub grodzenie.
Grodzenie wykonuje się z siatki stalowej, ocynkowanej, o średnicy oczka do 10 cm i średnicy drutu minimum 2,5 mm. Wysokość ogrodzenia ponad powierzchnię gruntu powinna wynosić około 1,5 m. Na całej długości siatka wkopana jest na co najmniej 30 cm pod powierzchnią ziemi. W przypadku wałów przeciwpowodziowych ogrodzenia powinny być montowane u podstawy wału, od strony międzywala, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków leżących w bezpośrednim sąsiedztwie wody (rzeki czy starorzecza).


Ochrona grobli, stawów rybnych i nasypów

Zabezpieczanie polega na wyłożeniu siatką części grobli, nasypów lub wałów w miejscach narażonych na rozkopywanie. Siatka powinna być położona na oczyszczonej z krzewów i nierówności grobli lub nasypie, tak aby ściśle przylegała do jego powierzchni.
Dolna krawędź powinna znajdować się około 1 m poniżej średniego poziomu wody w stawie lub zbiorniku. Siatka powinna być zamontowana za pomocą stalowych kotw o długości co najmniej 50 cm, w ilości co najmniej 1 szt. na 1 mb siatki, stabilizujących ją w trwały sposób przed przemieszczeniem. Poszczególne odcinki siatki powinny być trwale połączone za pomocą ocynkowanych, stalowych złączek.Ochrona przepustów drogowych i kolejowych

Jednym z najbardziej skutecznych środków ochraniających przepusty przed blokowaniem, są ogrodzenia z metalowej siatki lub mat z drutu ocynkowanego sięgających dna i osadzonych na metalowych lub drewnianych (wówczas zlokalizowanych od wewnątrz) słupkach. Konstrukcje te mają zazwyczaj różnorodny kształt (podkowy, półokręgu, kwadratu, prostokąta, trapezu itp.). Wybór konstrukcji zwykle zależy od lokalnych warunków terenowych. Wielkość oczek siatki lub mat powinna wynosić 10 x 10 cm, aby nie ograniczać swobodnej migracji ryb i innych zwierząt.
Ochrona przed nadmiernymi podtopieniami

Zasada tego rozwiązania polega na tym, że bobry, mimo blokowania przepustu nie osiągają celu tzn. spiętrzenia wody. Nie mogą bowiem znaleźć miejsca wypływu wody. Przykładowe rozwiązanie ochraniające przepust składa się z metalowej siatki zabezpieczającej przepust (wielkość oczek 10 x 10 cm, grubość drutu minimum 5 mm), rury PCV lub innego materiału o długości 5-10 m stabilizowanej słupkami metalowymi oraz kosza, który ochrania wpływ do rury, o średnicy uzależnionej od szerokości cieku od 1 do 2 m. Kosz powinien być zamknięty od góry. Otoczenie rury metalową siatką dodatkowo zabezpiecza ją przed uszkodzeniem przez bobry. Rozwiązanie to powinno być stosowane w miejscach, gdzie aktywność bobrów jest niewielka. Rura powinna być całkowicie zanurzona w wodzie stąd metodę tą stosuje się raczej w przypadku cieków o głębokości min. 1m.

2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób