W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

Projekt edukacyjny "W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku"

Projekt "W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku" ma na celu wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dzieci, młodzieży i dorosłych, ale także aktywizację różnych środowisk i wielopoziomową integrację na rzecz przyszłościowych planów konkretnych działań ochrony czynnej wydry, bobra i wilka. Połączono w nim wiedzę specjalistyczną na temat biologii w/w gatunków z ciekawymi metodami i technikami nauczania, co z pewnością wpłynie na rozbudowanie zainteresowania ta tematyką zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wiedza o tych gatunkach i o metodach ich ochrony przekazywana była na warsztatach edukacyjnych na terenie całej Polski. W II kwartale 2011 roku Fundacja przeprowadziła szereg działań edukacyjnych m.in.: 150 warsztatów dla dzieci z przedszkoli (ok. 3140 uczestników), 109 warsztatów dla uczniów szkół podstawowych (ok. 2258 uczestników), 20 warsztatów dla nauczycieli (ok. 420 uczestników), 9 szkoleń dla społeczności lokalnej, przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, pracowników edukacyjnych, przedstawicieli jednostek administracji państwowej (leśnicy, pracownicy parków narodowych, krajobrazowych, rybacy ok. 161 osób. Warsztaty miały na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców i spopularyzowanie informacji o wydrze, bobrze i wilku
- Warsztaty spotykały się zawsze z pozytywnym odbiorem i wysokim zainteresowaniem osób w nich uczestniczących. Niezależnie od przekazywanych treści słuchacze często dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami odnośnie tych gatunków co wyraźnie wzbogacało takie spotkania, ukazując, że przyroda jeszcze wiele razy może nas zaskoczyć - mówi trener prowadzący warsztaty dla dorosłych.
W trakcie szkoleń zostały przeprowadzone ankiety z których wynika bardzo dobra ocena projektu. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Codziennie zgłaszają się placówki z prośbą o przeprowadzenie warsztatów dla dzieci, młodzieży czy nauczycieli. W ramach projektu przygotowano pakiet edukacyjny "W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku", który jest ciekawym i przydatnym narzędziem do przeprowadzenia kreatywnych zajęć i lekcji. Pakiet został bezpłatnie przekazany nauczycielom na warsztatach, a także przesłany do szkół uczestniczących w konkursach, bibliotek, organizacji przyrodniczych, z terenu całej Polski. Pakiet zawiera m.in. prezentację multimedialną, scenariusze zajęć z arkuszami pracy ucznia na poziomie od przedszkolnego do gimnazjum, kolorowe plansze edukacyjne, gry, puzzle, karty itp. Pakiet przygotowany został jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć lekcyjnych w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych.
- Otrzymujemy wiele próśb o przesłanie materiałów edukacyjnych. Zgłaszają się do nas nie tylko nauczyciele szkół czy przedszkoli, ale także osoby, które z własnej inicjatywy chcą rozpocząć edukację najmłodszych o ochronie środowiska. Do odbiorców docieramy na kilka sposobów. Jednym z nich są informacje w prasie, radiu, współpracujemy z wieloma portalami internetowymi. Bardzo ważną funkcję w realizacji projektu pełnia nasi patroni medialni. Dzięki nim możemy na taka szeroką skalę informować społeczeństwo o postępach w realizacji projektu oraz o najświeższych projektach Fundacji - wypowiada się koordynator projektu. Dlatego w ramach projektu wydane zostały również publikacje popularno-naukowe o wydrze, bobrze i wilku. Rolą tych publikacji oprócz przybliżenia biologii, ekologii i zachowania w/w gatunków jest przede wszystkim wyjaśnienie hodowcom i rolnikom w jaki sposób można chronić się przed stratami wyrządzanymi przez te zwierzęta i w jaki sposób, gdy już do takich strat dojdzie, dochodzić swoich praw i ubiegać się o odszkodowania. Dodatkowo w ramach projektu powstały filmy dokumentalne o każdym z trzech gatunków, których celem jest ukazanie problemu szerszemu gronu odbiorców. W ramach projektu przewidziano również aktywizację dzieci, młodzieży poprzez zorganizowanie konkursu "Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem".
Konkurs zakończył się 30 kwietnia 2011 roku i cieszył się dużym zainteresowaniem.
- W odpowiedzi na nasz apel napłynęło 80 ciekawych i barwnych prac toteż jury w składzie koordynator projektu wraz z członkami zarządu Fundacji oraz przyrodnikiem stanęli przed trudnym wyborem najlepszych prac. Komisja brała jako kryteria: zaangażowanie dzieci, zgodność z tematyką, pomysłowość, estetykę pracy. Ostatecznie wybrano 15 prac. Dodatkowo wyróżniono 4 placówki - mówią pracownicy FWIE.
Dziękujemy wszystkim za tak duże zainteresowanie projektem, zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony www.fwie.eco.pl, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat aktualnie realizowanych przez Fundację projektów.


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób